دوره آنلاین کسب و کار ورزشی MBA

دوره آنلاین کسب و کار ورزشی (MBA) پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه ورزشی و تربیت بدنی دوره آنلاین کسب و کار ورزشی (MBA) ؛ در این دوره با استفاده از روش بررسی مواد خاص کاربرد نظریه های مالی در تصمیم گیری های مختلف مدیریت نظیرمدیریت سرمایه در گردش ، بودجه بندی سرمایه […]

ادامه خبر