دوره آنلاین کسب و کار ورزشی MBA

دوره آنلاین کسب و کار ورزشی (MBA)

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه ورزشی و تربیت بدنی

دوره آنلاین کسب و کار ورزشی (MBA) ؛ در این دوره با استفاده از روش بررسی مواد خاص کاربرد نظریه های مالی در تصمیم گیری های مختلف مدیریت نظیرمدیریت سرمایه در گردش ، بودجه بندی سرمایه ای ، ترکیب سرمایه و خط مشی تقسیم سود مورد مطالعه قرار می گیرد و هدف از ارائه آن افزایش مهارت و توانایی دانشپذیران در تصمیم گیری های صحیح مالی است

جهت ثبت نام در دوره آنلاین کسب و کار  ورزشی (MBA) به سایت زیر مراجعه نمایید .

www.perspolis.ipcce.ir

 

 

جهت ثبت نام در دوره آنلاین کسب و کار  ورزشی (MBA) به سایت زیر مراجعه نمایید .

www.perspolis.ipcce.ir