بهترین عمل برای پیشگیری از مصدومیت‌های ورزشی

بهترین عمل برای پیشگیری از مصدومیت‌های ورزشی پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه پزشکی پیش نیاز فعالیت‌های ورزشی گرم کردن بدن است تا آسیب‌های ورزشی را به حداقل برسانیم و در انتهای ورزش هم باید بدن خود را به تدریج به حالت اول برگردانیم   در خصوص آمادگی قبل از ورزش، برای […]

ادامه خبر