بهترین عمل برای پیشگیری از مصدومیت‌های ورزشی

بهترین عمل برای پیشگیری از مصدومیت‌های ورزشی

پردیس فناوری کیش_طرح ملی مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه پزشکی

پیش نیاز فعالیت‌های ورزشی گرم کردن بدن است تا آسیب‌های ورزشی را به حداقل برسانیم و در انتهای ورزش هم باید بدن خود را به تدریج به حالت اول برگردانیم

 

در خصوص آمادگی قبل از ورزش، برای هر فعالیتی پیش نیازی لازم است و برای انجام حرکات ورزشی هم نیاز به آمادگی داریم تا با آسیب دیدگی روبرو نشویم. ابتدا باید بتدریج ضربان قلب را افزایش دهیم و حرکات کششی را داشته باشیم. فعالیت‌های قدرتی، استقامتی و سرعتی هر یک ویژگی‌های خاص خود را برای گرم کردن دارند تا مفاصل، ماهیچه‌ها و استخوان‌ها با آسیب روبرو نشوند.این کارشناس ورزش مهمترین فایده گرم کردن بدن را پیشگیری از مصدومیت دانست و گفت: سن، جنس و رطوبت هوا تاثیر زیادی روی زمان گرم کردن فرد دارد و باید بدانیم گرم کردن از چند بخش تشکیل شده است. برای گرم کردن تخصصی ورزشکاران بین ۳۰ تا ۴۰ دقیقه باید بدن خود را آماده کنند، اما افراد عادی برای آماده کردن بدن خود با ۱۵ دقیقه هم گرم می‌شوند.یک برنامه گرم کردن شامل نرم دوی، افزایش ضربان قلب و حرکات کششی است و برای سرد کردن بدن هم به همین روال باید عمل کنیم و به همین اندازه هم زمان نیاز دارد.