سیستم تمرینیhit

پردیس فناوری کیش _طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه تربیت بدنی:

سیستم تمرینی hit

در زمینه چربی سوزی  و کاهش ورزن توصیه های زیادی توسط مربیان و متخصصان در دسترس میباشد ولی بی شک کمتر برنامه ای قابل مقایسه با  سیستم تمرینیhit میباشد 

هیت نوعی سیستم تمرینی با هدف تخلیه کامل گلیکوژن و ورود بدن به فاز چربی سوزی میباشد 

سیستم تمرینی هیت قابل استفاده در تمرینات قدرتی و و هم در تمرینات کادریو بیباشد به این صورت که به نوسان در شدت و فشار تمرین در زمان بندی های مشخص سعی بر تخلیه کامل گلیکوژن عضلات(تخلیه حداکثری نه 100%)دارد که این امر موجب ورود بدن به فاز کاتابولیک لیپید ها و استفاده از چربی ها به جهت تامین انرژی مورد نیاز برای ادامه فرایند تمرین میباشد

برخی از متخصصین بر این باورند که برای رشد عضلات نیازی به تمرینات طولانی وجود ندارد و حتی با تمرینات بسیار کوتاه نیز می‌توان عضلات را به حدی از خستگی رساند تا سیگنال رشد به مغز برسد.

عمدتا در استفاده از تمرینات هیت میبایست در 3دقیقه نخست تخلیه گلیکوژن انجام شدم ولی نسبت به هدف فشار برنامه و صلاح دید مربی و توان ورزشکار میتوان زمان متفاوت باشد

تمرینات هیت فرم شدت یافته ورزش برای افزایش اکسیداسیون چربی و فعالیت آنزیم های میتوکندری می باشد که هر دوی اینها نشان‌ دهنده بهبود توانایی چربی سوزی است

تمرینات هیت یک استراتژی می باشد که شما ۱ تا ۱۰ بار و به مدت ۶ تا ۳۰ ثانیه به صورت انفجاری و با تمام قدرت تمرین انجام می دهید. تمرینات هیت شامل دویدن٬ دوچرخه سواری٬ بالا رفتن از پله ها یا طناب زدن به همراه فعالیت متعادل  و یا ریکاوری با حرکت های کوچک می باشد.

باید توجه داشت سیستم تمرینی هیت به هیچ عنوان مناسب افراد با تیپ بدنی اکتومورف بالانس و اکتومزومورفیک نمیباشد زیرا علاوه بر حالت کاتابولیکی چربی ها و کاهش گلیکوژن ذخیره در عضلات باعث افزایش چند درصدی متابولیسم نیز میشود

نکات کلیدی

  1. تمرینات هیت تکنیک با شدت بالا در مدت زمان کوتاه انجام می شود.

  2. حساسیت انسولین برای کاهش چربی و عضله سازی بسیار حیاتی می باشد.

  3. تمرینات هیت به شما برای عضله سازی و کاهش چربی کمک می کنند.

  4. تمرینات هیت به انجام تمرین کاردیو با فشار کم و یکنواخت برتری داردجهت دریافت مشاوره ورزشی  وبرنامه تمرینی به وبسایت 

جهت دریافت مشاوره ورزشی و برنامه تمرینی به وبسایت 

perspolis.ipcce.ir

مراجعه بفرمایید