چالش ورزش در منزل

چالش ورزش در منزل

مرکز آموزش آنلاین پرسپولیس_گروه تربیت بدنی :

با بیان اینکه با ورزش و نشاط کرونا رو شکست می دهیم، این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا بر آن شدیم تا با برپایی چالش ورزش در منزل از فاصله دور اهداف درس تربیت بدنی را محقق سازیم.

از ایجاد چالش «ورزش کنیم تا سالم بمانیم» همزمان با ورزش در منزل ، تحرک کافی و داشتن سطح مطلوب آمادگی جسمانی یکی از ضروری ترین اهداف نظام تعلیم و تربیت در همه جوامع بشری است.

این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا بر آن شدیم تا با برپایی چالش ورزش در منزل از فاصله دور اهداف درس تربیت بدنی را محقق سازیم.

مرکز آموزش آنلاین پرسپولیس؛ ورزش و تندرستی جزء جدا نشدنی از زندگی بشر در همه دوران هاست ، به عینه می توان مشاهده کرد  جوامعی که برای ورزش و تندرستی خود وقت و هزینه صرف کرده اند، در تمامی عرصه های علمی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی نیز سرآمد بوده اند.

مرکز آموزش آنلاین پرسپولیس از تمامی همشهری های خود خواست تا با رعایت نکات بهداشتی و با رعایت شیوه صحیح زندگی، علاوه بر سالم نگه داشتن جسم و ذهن خود اقدام نمایند .

همچنین چالش ورزش در منزل را نقطه شروعی برای ایجاد یک فرهنگ صحیح و نهادینه ساختن اهمیت به ورزش در بین افراد به ویژه نسل نوجوان و جوان جامعه عنوان کرد.

از ورزشکاران می خواهیم تا از نرمش ها و بازی های ورزشی خود کلیپ های یک دقیقه ای تهیه کنند تا با قرار دادن این کلیپ ها در شبکه های اجتماعی به دنیا نشان دهیم چگونه با ورزش و نشاط کرونا رو شکست می دهیم.

 

شما میتوانید کلیپ های خودتان را به شماره 09059626900 ارسال نمایید