ادامه خبر

حقوق فوتبال

تجربه نشان داده است تصمیمات نهادهای رسیدگی کننده فیفا از جمله اتاق حل اختلاف و کمیته وضعیت فیفا عمدتا (نه همگی) پس از رسیدگی مجدد در CAS ، مورد تایید قرار گرفته اند، لیکن این تصمیمات زمانی که در فدراسیون های ملی اتخاذ می شوند

ادامه خبر
ادامه خبر

دوره آنلاین حقوق ورزشی

حقوق ورزش یکی از گرایش های علم حقوق است که به بررسی حوادث در ورزش می پردازد. به طور کلی می توان گفت که منظور از حوادث ورزشی تمام جرایم و شبه جرایمی است که توسط ورزشکاران، معلمین و مربیان و تماشاگران و حتی سازندگان و تولید کنندگان لوازم و تجهیزات ورزشی در رابطه با ورزش صورت می گیرد و موضوع این حوادث می تواند سلامتی و جان و اموال، حیثیت و شرافت و سایر حقوق قانونی اشخاص باشد که در محدوده ورزش به نحوی حضور دارند، گستره کمی و کیفی موضوع های فوق به وضوح اهمیت این رشته را آشکار می سازد.

ادامه خبر