حقوق فوتبال

تجربه نشان داده است تصمیمات نهادهای رسیدگی کننده فیفا از جمله اتاق حل اختلاف و کمیته وضعیت فیفا عمدتا (نه همگی) پس از رسیدگی مجدد در CAS ، مورد تایید قرار گرفته اند، لیکن این تصمیمات زمانی که در فدراسیون های ملی اتخاذ می شوند

ادامه خبر