دوره آموزش انلاین نرم افزار POWER POINT ویژه بهار 1400

  دوره آموزش آنلاین نرم افزار  POWERPOINT ویژه بهار 1400 دوره  آنلاین پاورپوینت،بکی از دوره های هفت مهارت کامپیوتر میباشد. در دوره  آنلاین پاورپوینت (PowerPoint) فرض را بر این می گذاریم که شما هیچگونه آشنایی قبلی با نرم افزار پاورپوینت ندارید و می خواهید همه چیز را از صفر شروع کنید. ابتدا در خصوص امکانات […]

ادامه خبر