دوره آموزش آنلاین زبان چینی
ادامه خبر

دوره آموزش آنلاین زبان ژاپنی ویژه بهار ۱۴۰۰

پردیس فناوری کیش ،مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت ، زیرگروه زبان دوره آموزش آنلاین زبان ژاپنی ویژه بهار ۱۴۰۰ آموزش زبان ژاپنی دغدغه نیست بلکه نیاز به کمی برنامه ریزی و همراهی دارد. در آموزش آنلاین زبان بهترین راه برای آموزش است ، بی تردید بهترین راه برای یادگیری آموزش زبان  ، تقویت همه مهارت های شنیداری، نوشتاری، […]

ادامه خبر
ادامه خبر

دوره آموزش زبان روسی ویژه بهار 1400

پردیس فناوری کیش ،مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت،زیرگروه زبان دوره آموزش زبان روسی ویژه بهار 1400 آموزش زبان روسی دغدغه نیست بلکه نیاز به کمی برنامه ریزی و همراهی دارد. در آموزش آنلاین زبان روسی بهترین راه برای آموزش است ، بی تردید بهترین راه برای یادگیری این دوره ، تقویت همه مهارت های شنیداری، نوشتاری، مکالمه، درک مطلب، […]

ادامه خبر
دوره آموزش آنلاین زبان فرانسه وِیژه فرانسه
ادامه خبر

دوره آموزش آنلاین زبان فرانسه از پایه تا پیشرفته ویژه بهار ۱۴۰۰

دوره آموزش آنلاین زبان فرانسه از پایه تا پیشرفته ویژه بهار ۱۴۰۰   آموزش زبان فرانسه دغدغه نیست بلکه نیاز به کمی برنامه ریزی و همراهی دارد. در آموزش آنلاین زبان فرانسه بهترین راه برای آموزش است ، بی تردید بهترین راه برای یادگیری آموزش این دوره ، تقویت همه مهارت های شنیداری، نوشتاری، مکالمه، درک مطلب، خوانداری و… […]

ادامه خبر