ناهنجاری های ستون فقرات

پردیس فناوری کیش-طرح مشاوره متخصصین-گروه تربیت بدنی

انواع خمیدگی ستون مهره ها

ستون فقرات از استخوان‌های مهره مانند کوچک تشکیل شده و بین آن‌ها بوسیله دیسک پوشیده شده است. یک ستون فقرات سالم در صورتی که از بغل مشاهده شود، دارای خمیدگی ملایمی است. این خمیدگی ستون مهره ها به جذب استرس و فشار حین حرکت بدن و گرانش کمک می‌کند. زمانی که از پشت سر، ستون فقرات مشاهده شود باید بصورت صاف باشد. اما در اثر ناهنجاری، ستون فقرات انحنای ملایم خود را از دست داده و به یک سمت خمیده می‌شود. خمیدگی ستون مهره ها دارای انواع مختلفی است که به 3نوع رایج انها اشاره میکنیم:

  • لوردوز (Lordosis): خمیدگی ستون مهره ها به سمت جلو است که بیشتر در نواحی پایینی ستون مهره ها رخ می‌دهد.
  • کایفوز (Kyphosis): خمیدگی ستون مهره ها به سمت بیرون، غوز یا گرد شدن نواحی بالایی کمر است.
  • اسکولیوز (Scoliosis): خمیدگی ستون مهره ها به طرفین است. در این حالت خمیدگی ستون مهره ها ممکن است به شکل حرف S یا C باشد.

از دلایل ایجاد ناهنجاری های ستون فقرات میتوان ناشی از  ژنتیک .سبک زندگی و عادات اشتباه. اسیب های ورزشی . تقویت یا کشش بیش از حد در عضلات و بیماری باشد

لوردوز:

خارج شدن مهره های L1-L5 از فرم و حالت طبیعی (گودی کمر)

دلایل: تقویت بیش از حد عضلات راست شکمی و مورب شکمی کشیده شدن عضلات راست کننده ستون فقرات تقویت بیش از حد عضله گراسیلیس

از دیگر دلایل ایجاد لوردوز جبران تقسیم فشار ناشی از کایفوز کمر میباشد

در ادامه با معرفی ناهنجاری های ستون مهره و راه های اصلاح انها با شما خواهیم بود