دوره آنلاین حسابداری ورزشی

دوره آنلاین حسابداری ورزشی

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه ورزش و تربیت بدنی

دوره آنلاین حسابداری ورزشی ؛ حسابدار ورزشی کسی است که بعد از گذراندن دوره های آموزشی لازم بتواند از عهده جمع آوری، تجزیه و تحلیل، اندازه گیری، ثبت و طبقه بندی، تجمیع، تلخیص و گزارش رویدادهای دارای اثر مالی بر یک موسسه برآید و نرم افزارهای حسابداری را در انجام امور مالی به کار گیرد.

جهت ثبت نام در دوره آنلاین حسابداری ورزشی به سایت زیر مراجعه نمایید .

www.perspolis.ipcce.ir

 

 

جهت ثبت نام در دوره آنلاین حسابداری ورزشی به سایت زیر مراجعه نمایید .

www.perspolis.ipcce.ir