دوره دانش افزایی طراحی تمرین فوتبال

دوره دانش افزایی طراحی تمرین فوتبال

دپارتمان آموزشی آی تی فوتبال ؛

پایگاه آموزش آنلاین آی تی فوتبال ، یکی از مهمترین فاکتورهای مربیگری در فوتبال مدرن، نحوه برنامه ریزی جلسات تمرین، تهیه طرح درس و بطور کلی اصول طراحی تمرین بر اساس شاخص‌های هر گروه سنی می‌باشد.

طراحی تمرین
آی تی فوتبال

مشاهده بیشتر