** لینک مشاهده هزینه دوره های تخصصی و عمومی**


*** لینک پرداخت الکترونیکی شهریه ***


**** نکته : به شهریه دوره های حضوری 15 درصد اضافه می شود ****