ادامه خبر

حقوق فوتبال

تجربه نشان داده است تصمیمات نهادهای رسیدگی کننده فیفا از جمله اتاق حل اختلاف و کمیته وضعیت فیفا عمدتا (نه همگی) پس از رسیدگی مجدد در CAS ، مورد تایید قرار گرفته اند، لیکن این تصمیمات زمانی که در فدراسیون های ملی اتخاذ می شوند

ادامه خبر
ادامه خبر

مدیریت استراتژیک در فوتبال

به محض اینکه یک سرمربی مستقر شود، او قدرت زیادی دارد تا ایده های خودش را در مورد نحوه بازی فوتبال و افرادی که می خواهد با آنها کار کند، ارائه دهد. این مدل می تواند کارساز باشد اما ذاتاً خطرناک است زیرا سرمربیان اغلب فقط برای دوره های زمانی نسبتاً کوتاهی در باشگاه هستند.

ادامه خبر
ادامه خبر

تاثیر اب وهوا بر ورزش

آب و هوا عاملی است که باید به هنگام تمرینات ورزشی به آن توجه نمود. گرما و سرما و رطوبت شدید و نیز آلودگی هوا باید در نظر گرفته شود. آب و هوای گرم: اگر در معرض یک جریان هوای گرم قرار گرفته اید و یا به سرزمین کرم تری رفته اید، باید مدنی زمان […]

ادامه خبر