ادامه خبر

چگونگی تهیه خبر ورزشی

خبرنگارى که مسئوليت تنظيم خبرهاى ورزشى به او محول مى‌شود، هنگامى قادر خواهد بود به‌نحو مطلوب از عهده آن برآيد که تجربه تماشاى رقابت‌‌هاى ورزشى را داشته باشد و به‌عنوان يک تماشاگر علاقه‌مند، هيجان دلچسب مسابقات را حس کرده باشد

ادامه خبر