ناهنجاری ستون فقرات:کایفوز

پردیس فناوری کیش طرح مشاوره-متخصصین گروه تربیت بدنی: کایفوز: کایففوز به دو نوع برگشت چذیر  و برگشت ناپذیر تقسیم میشود که در نوع برگشت پذیر ان با انجام حرکات اصلاحی ورزشی و ترک عادات بد زندگی قابل اصلاح میباشد و در نوع برگشت ناپذیر ان تنها راه درمان عمل جراحی میباشد عوامل ایجاد کننده کایفوز […]

ادامه خبر