دوره آنلاین کارآفرینی ورزش

دوره آنلاین کارآفرینی ورزش پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه ورزش و تربیت بدنی دوره آنلاین کارآفرینی ورزش ؛ با سطح تکمیلی شایستگی از حوزه خدمات ،گروه امور ورزشی و مالی و بازرگانی است که شامل کارهای: بررسی نحوه سازماندهی ورزشگاه ها و کسب و کار ورزشی، بررسی چگونگی اداره یک ورزشگاه ، […]

ادامه خبر