چالش ورزش در منزل

چالش ورزش در منزل مرکز آموزش آنلاین پرسپولیس_گروه تربیت بدنی : با بیان اینکه با ورزش و نشاط کرونا رو شکست می دهیم، این روزها به دلیل شیوع ویروس کرونا بر آن شدیم تا با برپایی چالش ورزش در منزل از فاصله دور اهداف درس تربیت بدنی را محقق سازیم. از ایجاد چالش «ورزش کنیم […]

ادامه خبر