ادامه خبر

مزایای آموزش آنلاین مجازی

در آموزش مجازی از هزینه‌های رفت و آمد، هزینه‌های مربوط به اساتید و مشاوران كاسته و از اتلاف وقت جلوگیری می‌شود. در این نوع آموزش دوره‌های آموزشی می‌توانند به جلسات كوتاه‌تری تقسیم شده و در عوض در روزها و هفته‌های بیشتری ارائه شود.

ادامه خبر
ادامه خبر

رونمایی طرح دوره‌های آموزش آنلاین باشگاه پرسپولیس

در نشست مشترکی که با حضور مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، مشاور عالی در امور آموزشی، پزشکی و پژوهشی باشگاه و مدیر عامل پردیس فناوری کیش(کیش تک) برگزار شد، از طرح دوره‌های آموزش آنلاین باشگاه پرسپولیس رونمایی گردید.

ادامه خبر