فلسفه آنالیز بازیکن و تیم فوتبال

این نکته را هم نباید فراموش کنیم که آنالیزور باید در کنار تیم حاضر باشد و تمرینات را زیر نظر بگیرد. حتی در خیلی از مواقع سرمربی از آنالیزور می‌خواهد تمرین طراحی کند تا نقاط ضعف زودتر برطرف شود.

ادامه خبر