برندینگ و بازاریابی میگو در سبد غذایی داخلی:کارگاه آموزشی

پردیس فناوری کیش،مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت،گروه آموزش و مشاوره آنلاین و حضوری کیش تک برگزار می کند: کارگاه یکروزه برندینگ و بازاریابی میگو در سبد غذایی داخلی. شرکت پردیس فناوری کیش تک تک قصد دارد با همکاری اداره کل شیلات هرمزگان کارگاه یکروزه در رابطه با برندینگ و بازاریابی میگو در سبد غذایی داخلی […]

ادامه خبر