سیستم و فعالیت هوازی بدن

پردیس فناوری کیش،مشاوره متخصصین صنعت ومدیریت ،زیرگروه ورزش سیستم و فعالیت هوازی بدن     سیستم هوازی بدن به مجموعه فرآیندهای سوخت وساز در داخل بدن اطلاق می‌شود که در این فرایند تجزیه کربوهیدرات‌ها (قندها) اسیدهای چرب (چربی ها) در حضور اکسیژن تنفسی به انرژی مورد نیاز بدن تبدیل می‌شوند. به فعالیت‌های گفته می‌شود که […]

ادامه خبر