علیرضا حقیقی درباره بهتاش فریبا و سریال پایتخت

علیرضا حقیقی درباره بهتاش فریبا و سریال پایتخت مرکز آموزش آنلاین پرسپولیس_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت : علیرضا حقیقی سنگربان باشگاه نساجی مازندران که با حضور در سریال پایتخت و همنشینی با کاراکتر بهتاش فریبا توانست بار دیگر در کانون توجهات قرار بگیرد دربارۀ این اتفاق توضیحات جالبی را ارائه داد. حقیقی در این […]

ادامه خبر