ادامه خبر

دوره ی سرپرستی تیم ورزشی

سرپرستی اساساً به مفهوم مدیریت خوب است . این تعریف بعضی از مفاهیم جانبی را نیز مانند استفاده منطقی و معقولانه از منابع, احیای منابع و حفظ منابع با ارزش را در بر میگیرد . تفاوت مدیریت با سرپرستی : حیطه وظایف مدیریت در برنامه ریزی,کنترل و نظارت خلاصه می شود در حالیکه وظیفه سرپرست غالباً اجرایی است

ادامه خبر
ادامه خبر

دوره آنلاین سرپرستی ورزشی

دوره آنلاین سرپرستی ورزشی پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه ورزشی و تربیت بدنی دوره آنلاین سرپرستی ورزشی ؛ سرپرستی ورزشی کسی است که بتواند از عهده کار بازی فوتبال، برنامه ریزی ، بررسی قراردادها و حک و اصلاح قراردادها و نهایی کردن آنها، نظارت بر بازی بازیکنان و آنالیز کردن بازی و […]

ادامه خبر