سرمایه گذاری در ورزش

پردیس فناوری کیش طرح مشاوره متخصصین صنعت ومدیریت،زیر گروه ورزش ورزش در خانه باتوجه‌به شرایط کنونی زندگی و کاهشچشمگیر فعالیت‌های روزانه و قرنطینه‌ی طولانی‌مدت، شاید بهترین راهی که مانده است و برای اکثر افراد جامعه دردسترس باشد،انجام فعالیت‌های ورزشی منظم  و سرمایه گذاری در ورزش در منزل است. ازاین‌رو،  قصد داریم  بهترین اپلیکیشن های ورزش در […]

ادامه خبر