ناهنجاری ستون فقرات:اسکولیوز

پردیس فناوری کیش طرح مشاوره متخصصین گروه تربیت بدنی اسکولیوز یا انحراف جانبی ستون مهره    اسکولیوز به معنای انحراف جانبی ستون مهره است. وقتی ستون فقرات را از جلو نگاه میکنیم به صورت یک خط صاف عمودی دیده میشود و وقتی این خط، قوسی شکل میشود به آن اسکولیوز میگویند. انواع مختلفی از اسکولیوز وجود دارد […]

ادامه خبر