دوره آنلاین زبان تخصصی ورزش

دوره آنلاین زبان تخصصی ورزش پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه ورزش و تربیتی دوره آنلاین زبان تخصصی ورزش ؛ این دوره جهت تقویت شنیداری زبان انگلیسی و همچنین افزایش دامنه لغات کاربردی رایج در اخبار روز دنیا بسیار مفید می باشد. شرکت در این دوره برای افرادی که در سطح متوسطی از […]

ادامه خبر