برنامه غذایی چقدر در ورزش تاثیر دارد؟

پردیس فناوری کیش،مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت،زیرگروه ورزشی در طول سالها فعالیت، همواره ورزشکاران ناآگاهی دیده ایم که به رژیم غذایی خود اهمیت نمی دهند درصورتی که داشتن برنامه غذایی متناسب با تمرینات ورزشی یکی از ملزومات ورزش است و از اهمیت بالایی برخوردار است. به گفته علیرضا عباسی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، ورزشکاران باید […]

ادامه خبر