کارگاه بررسی و تدوین قرارداد باشگاه های فوتبال با بازیکنان

دپارتمان آموزش سایت آی تی فوتبال اقدام به برگزاری کارگاه بررسی و تدوین قراردادهای باشگاه های فوتبال و بازیکنان کرده است .

ادامه خبر