تاثیر ورزش بر سیستم ایمنی

تاثیر ورزش بر سیستم ایمنی مرکز آموزش آنلاین پرسپولیس_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه تربیت بدنی : برخی مطالعات نشان می‌دهد نوع و میزان ورزش ممکن است روی چگونگی تأثیر آن بر پاسخ ایمنی ما تأثیرگذار باشد. لزوما ورزش بیشتر، بهتر نیست و البته مکان ورزش کردن نیز می‌تواند مهم باشد. شاید بسیاری از ما […]

ادامه خبر