دوره دانش افزایی گزارشگری فوتبال (مقدماتی)

دپارتمان آموزش فوتبال سایت آی تی فوتبال اقدام به برگزاری دوره دانش افزایی خبرنگاری و گزارشگری فوتبال در سال جدید کرده است .

ادامه خبر