گزارش برگزاری دوره مدیریت جامع فوتبال

دوره آنلاین جامع مدیریت فوتبال (کیش تک) پردیس فناوری کیش- دپارتمان دوره های جامع فوتبال اگاهی بخشی و ارتقاء دانش مدیران و مربیان در حوزه مدیریت فوتبال جزء ضروریات و نیاز حال حاضر فوتبال ایران است. از این رو نخستین دوره جامع مدیریت فوتبال در ۴ بخش زیر برنامه ریزی شد. از سوی دیگر دورههای مربیگری در ایران نیز بیشتر […]

ادامه خبر