دوره انگیزشی بازیکنان ویژه مربیان

دپارتمان آموزش آی تی فوتبال اقدام به برگزار دوره انگیزشی بازیکنان ویژه مربیان فوتبال در سال جدید کرده است .

ادامه خبر