دوره آنلاین دانش افزایی تمرینات دوره حفظ در پیش فصل

دپارتمان آموزش هیئت فوتبال استان تهران اقدام به برگزاری دوره آنلاین دانش افزایی تمرینات دوره حفظ در پیش فصل نموده است .

ادامه خبر