دوره آنلاین تغذیه ورزشی

دوره آنلاین تغذیه ورزشی پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه ورزش و تربیت بدنی دوره آنلاین تغذیه ورزشی ؛ از کارشناسان تغذیه و رژیم درمانی در بخش تغذیه ورزشی در فدراسیون‌های ورزشی دعوت شد تا در این دوره تخصصی شرکت کنند. اصول و کلیات تغذیه ورزشی(قبل، حین و بعد از رویدادهای ورزشی)، سیستم […]

ادامه خبر