برگزاری کارآگاه آموزشی آنالیز فوتبال

پردیس فناوری کیش طرح مشاوره متخصصین صنعت ومدیریت ،زیر گروه ورزش برگزاری دوره انلاین آموزش انلاین فوتبال دوره آنلاین آنالیز فوتبال فرض بر این گرفته شده که تکنیکهای فوتبال و همه اطلاعاتی که در دسترس عموم نیست را منعکس می‌کند . به همین خاطر، یک تحلیلگر تکنیکال فقط روی تحلیل نموداری و آماری ورزشی تمرکز […]

ادامه خبر