وظایف خبرنگار ورزشی

پردیس فناوری کیش ،مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت،زیرگروه ورزش وظایف خبرنگار ورزش وظایف خبرنگار ورزش با توجه به حیطه تخصص اش متفاوت است. وظایف  عبارتند از : _ پوشش دادن رویدادهای ورزشی مختلف برگزارشده داخلی و خارجی _ داشتن اطلاعات کافی در مورد تاریخ برگزاری رویدادهای ورزشی، نام بازیکنان، آخرین اخبار ورزشی و تجاری ، […]

ادامه خبر