بیماری RSI

پردیس فناوری کیش ،مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت ،زیر گروه ورزش بیماری RSI بیماری RSI ،نوعی بیماری شغلی میباشد،که در اثر اختلال تاندون ها که ن نتیجه حرکات تکراری را دارا میباشد. زمانی رخ میدهد که گروهی از ماهیچه ها مجبورند حرکات  با نیروی بالا(مانند بازی تنیس) یا ده ها هزارتکرار با نیروی کم انجام […]

ادامه خبر