استعدادیابی بازیکنان فوتبال

استعدادیابی برای تمامی سنین با حضور مربیان برتر اروپا و با همکاری پردیس فناوری کیش

ادامه خبر