زمان اردوی تیم پرسپولیس تغییر کرد

زمان اردوی تیم پرسپولیس تغییر کرد پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه تربیت بدنی با توجه به تغییر بازی‌های لیگ، تاریخ اردوی پرسپولیس در قطر تغییر کرد و سرخ پوشان از ۱۸ تا ۳۰ دی ماه در دوحه قطر اردو خواهند داشت. با توجه به تغییر بازی‌های لیگ، تاریخ اردوی پرسپولیس در قطر […]

ادامه خبر