کارگاه بازآموزی آنالیز مدرن فوتبال

دپارتمان آموزشی سایت آی تی فوتبال اقدام به برگزاری دوره جدید کارگاه بازآموزی آنالیز مدرن فوتبال در سال جدید کرده است .

ادامه خبر