ادامه خبر

آمادگی جسمانی در فوتبال و فاکتورهای آمادگی جسمانی

پردیس فناوری کیش،مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت،زیرگروه ورزشی آمادگی جسمانی در فوتبال یکی از مهم ترین جنبه های عملکرد در این ورزش می باشد. به گونه ای می توان گفت آمادگی جسمانی پیش نیاز تمامی فاکتورها در فوتبال می باشد. بازیکن فوتبال در طول مسابقه دائما در حال فعالیت است. با توجه به جابه جایی […]

ادامه خبر
ادامه خبر

کیفیت خواب در ورزشکاران چقدر تاثیر دارد؟

پردیس فناوری کیش،مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت،زیرگروه ورزشی نقش خواب در ورزشکاران بیشتر ورزشکاران برای رسیدن به اهداف خود در فیتنس به تغذیه و تمرین اهمیت زیادی می‌دهند، اما آیا می‌دانید خواب چه اثر شگفت انگیزی بر نتیجه تمرینات شما دارد و تاثیر خواب در بدنسازی چیست؟ اگر سخت درگیر تمرینات هستید، اما خواب مناسب […]

ادامه خبر
اپلیکیشن FitOn Workouts & Fitness Plans
ادامه خبر

اپلیکیشن FitOn Workouts & Fitness Plans

پردیس فناوری کیش،مشاوره متخصصین صنعت ومدیریت،زیر گروه ورزش اپلیکیشن FitOn یکی دیگر از بهترین اپلیکیشن های ورزش در خانه است و تمام تمرینات فیتنس در این اپلیکیشن رایگان ارائه می‌شوند.با کمک این اپلیکیشن کاربران می‌توانند برای تناسب اندام یا کاهش وزن خود برنامه‌ریزی کنند و در هرزمان و مکانی تمرینات ورزشی خود رابا کمترین تجهیزات […]

ادامه خبر