دوره آموزش آنلاین زبان چینی
ادامه خبر

دوره آموزش آنلاین زبان ژاپنی ویژه بهار ۱۴۰۰

پردیس فناوری کیش ،مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت ، زیرگروه زبان دوره آموزش آنلاین زبان ژاپنی ویژه بهار ۱۴۰۰ آموزش زبان ژاپنی دغدغه نیست بلکه نیاز به کمی برنامه ریزی و همراهی دارد. در آموزش آنلاین زبان بهترین راه برای آموزش است ، بی تردید بهترین راه برای یادگیری آموزش زبان  ، تقویت همه مهارت های شنیداری، نوشتاری، […]

ادامه خبر
دوره آموزش زبان آلمانی پردیس فناوری کیش
ادامه خبر

دوره آموزش زبان آلمانی ویژه بهار 1400

دوره آموزش آنلاین زبان آلمانی از پایه تا پیشرفته ویژه بهار ۱۴۰۰ پردیس فناوری کیش_طرح ویژه جشنواره  بهار   ۱۴۰۰ آموزش زبان germany (آلمانی)دغدغه نیست بلکه نیاز به کمی برنامه ریزی و همراهی دارد. در آموزش آنلاین زبان germany( آلمانی )  بهترین راه برای آموزش زبان germany(آلمانی) است ، بی تردید بهترین راه برای یادگیری  آلمانی، […]

ادامه خبر
دوره آموزش زبان انگلیسی ویژه بهار 1400
ادامه خبر

دوره آموزش زبان انگلیسی ویژه بهار 1400

پردیس فناوری کیش ،مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت ،زیر گروه زبان دوره آموزش آنلاین زبان انگلیسی از پایه تا پیشرفته ویژه بهار ۱۴۰۰ پردیس فناوری کیش طرح ویژه جشنواره  بهار ۱۴۰۰ آموزش زبان انگلیسی دغدغه نیست بلکه نیاز به کمی برنامه ریزی و همراهی دارد. در آموزش آنلاین زبان انگلیسی  بهترین راه برای آموزش است ، بی […]

ادامه خبر