دوره آنلاین زبان تخصصی ورزش

دوره آنلاین زبان تخصصی ورزش

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه ورزش و تربیتی

دوره آنلاین زبان تخصصی ورزش ؛ این دوره جهت تقویت شنیداری زبان انگلیسی و همچنین افزایش دامنه لغات کاربردی رایج در اخبار روز دنیا بسیار مفید می باشد.

شرکت در این دوره برای افرادی که در سطح متوسطی از زبان می باشند و قصد تقویت قدرت شنیداری خود می باشند مفید می باشد.

خواندن اخبار و روزنامه ها با شرکت در این دوره برای شما سهل خواهد شد.

 

جهت ثبت نام در دوره آنلاین زبان تخصصی ورزش به سایت زیر مراجعه نمایید .

www.perspolis.ipcce.ir

 

 

 

جهت ثبت نام در دوره آنلاین زبان تخصصی ورزش به سایت زیر مراجعه نمایید .

www.perspolis.ipcce.ir