دوره آنلاین سرپرستی ورزشی

دوره آنلاین سرپرستی ورزشی

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه ورزشی و تربیت بدنی

دوره آنلاین سرپرستی ورزشی ؛ سرپرستی ورزشی کسی است که بتواند از عهده کار بازی فوتبال، برنامه ریزی ، بررسی قراردادها و حک و اصلاح قراردادها و نهایی کردن آنها، نظارت بر بازی بازیکنان و آنالیز کردن بازی و ضمن تحلیگری و رفع مشکلات موجود و پاسخگویی به مربی برآید .

جهت ثبت نام در دوره آنلاین سرپرستی  ورزشی به سایت زیر مراجعه نمایید .

www.perspolis.ipcce.ir

 

 

جهت ثبت نام در دوره آنلاین سرپرستی  ورزشی به سایت زیر مراجعه نمایید .

www.perspolis.ipcce.ir