دوره آنلاین تدارکات ورزشی

دوره آنلاین تدارکات ورزشی

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه ورزش و تربیت بدنی

دوره آنلاین تدارکات ورزشی ؛در حوزه ورزشی بوده و شایستگی هایی از قبیل بررسی پذیرایی و جمع آوری وسایل از نظر کیفیت و زمان تحویل  گزارش مراتب به مدیر مربوطه و برآورد و تنظیم صورت خرید های مورد نیاز سالانه ورزشگاه را دارد . این شغل با مدیریت ورزشگاه در ارتباط است .

 

جهت ثبت نام در دوره آنلاین تدارکات ورزشی به سایت زیر مراجعه نمایید .

www.perspolis.ipcce.ir

 

 

جهت ثبت نام در دوره آنلاین تدارکات ورزشی به سایت زیر مراجعه نمایید .

www.perspolis.ipcce.ir