دوره آنلاین حقوق در ورزش

دوره آنلاین حقوق در ورزش

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه ورزش  و تربیت بدنی

 دوره آنلاین حقوق در ورزش ؛  به صورت کاملا تحصصی به بررسی قواعد عمومی حقوق جزا، سیر تکامل قوانین ورزشی در ایران و جهان، وظایف و مسئولیت های حقوقی و کیفری در ورزش، قراردادهای ورزشی و جایگاه قانونی آن، مدیریت ازدحام و بحران در مسابقات و میادین ورزشی، آیین نامه بین المللی دوپینگ (تشخیص و مجازات ها)و سایر مسائل حقوقی در زمینه ورزش می پردازد.

 

جهت ثبت نام در دوره آنلاین حقوق در ورزش به سایت زیر مراجعه نمایید .

www.perspolis.ipcce.ir

 

 

 

جهت ثبت نام در دوره آنلاین حقوق در ورزش به سایت زیر مراجعه نمایید .

www.perspolis.ipcce.ir