اپلیکیشن FitOn Workouts & Fitness Plans

پردیس فناوری کیش،مشاوره متخصصین صنعت ومدیریت،زیر گروه ورزش

اپلیکیشن FitOn یکی دیگر از بهترین اپلیکیشن های ورزش در خانه است و تمام تمرینات فیتنس در این اپلیکیشن رایگان

ارائه می‌شوند.با کمک این اپلیکیشن کاربران می‌توانند برای تناسب اندام یا کاهش وزن خود برنامه‌ریزی کنند و در هرزمان

و مکانی تمرینات ورزشی خود رابا کمترین تجهیزات انجام دهند. دستورالعمل اجرای حرکات ورزشی در این اپلیکیشن به‌ واسطه‌ی

ویدئو آموزش داده می‌شود ،تا کاربر تمام جزئیات حرکات را مسلط شود و احتمال ایجاد آسیب در اندام کاهش یابد.

اسکرین شات اپلیکیشن ورزش در خانه FitOn Workouts & Fitness Plans

 

اپلیکیشن FitOn انواع تمرینات را برای کاربران با شرایط مختلف مهیا کرده است. برنامه‌های ارائه‌شده در این اپلیکیشن شامل

تمریناتهوازی، تمرینات قدرتی HIT، حرکات موزون، یوگا، تمرین Barre و… می‌شود. طبقه‌بندی حرکات ورزشی در این اپلیکیشن

در چندین دسته‌ی مختلف انجام شده است و کاربران قادر خواهند بود باتوجه‌به نیاز خود تمرینات مناسب را پیدا کنند. برای مثال،

کاربران می‌توانندبراساس نوع حرکات، اندام درگیر در تمرینات، مدت‌زمان یا شدت حرکات و… برنامه‌ی تمرینی خود را بیابند. فرض کنید

کاربری اولویتش انجام حرکات ورزشی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است؛ بنابراین، می‌تواند با مرتب‌سازی حرکات براساس زمان، به تمرینات

فشرده‌ی HIT دسترسی داشته باشد که فقط روزی ۱۰ دقیقه زمان لازم دارد. دیگر ویژگی این اپلیکیشن فراهم‌کردن امکان رقابت بین کاربران

در سراسر جهان است که منجر به ایجاد انگیزه و رقابت سالم بین آن‌ها خواهد شد.