وظایف خبرنگار ورزشی

پردیس فناوری کیش ،مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت،زیرگروه ورزش

وظایف خبرنگار ورزش

 وظایف خبرنگار ورزشی پردیس فناوری کیش

وظایف خبرنگار ورزش با توجه به حیطه تخصص اش متفاوت است. وظایف  عبارتند از :

_ پوشش دادن رویدادهای ورزشی مختلف برگزارشده داخلی و خارجی

_ داشتن اطلاعات کافی در مورد تاریخ برگزاری رویدادهای ورزشی، نام بازیکنان، آخرین اخبار ورزشی و تجاری ، نوع ورزش و اصطلاحات آن

_ ضبط بخش های مهم یک مسابقه یا رویداد هنگام شرکت در یک رویداد زنده ورزشی

_ توضیح سلیس و روان جریان رویداد

_ همچنین، امکان دارد که ان ها به کنفرانس های مطبوعاتی و مصاحبه با بازیکنان دعوت شود و میزان دقت به جزئیات، شخصیت و دانش ورزشی او محک بخورد.

اصول خبرنگاری ورزشی

اصول خبر نگاری ورزشی خبرنگاری نیز مانند دیگر فعالیتهای دیگر مستلزم رعایت اصول و قواعد خاصی است که در نهایت ، موجب می شود خبر تهیه شده برای شنوندگان اخبار جالب و شنیدنی باشد.

برای مبحث آموزش اصول خبر نگاری ورزشی نیز، اصول و قواعدی تعیین شده که خبرنگارها ملزم به رعایت آنها هستند. این اصول عبارتند از :

-خبر باید ساده و برای همه قابل فهم باشد

-مهم ترین خبرها باید به کوتاه ترین روش ارائه و گزارش شوند

-اصل مقدم بودن دیگران و اختصاص بخش عمده مطالب به آنها باید در نظر گرفته شود

-بخش های مختلف خبر(تیتر، لید و متن) باید با هم هماهنگ باشند

-خبرگزارش شده باید جامع و کامل باشد

-همه نکات نگارشی باید در نوشتن خبر رعایت شوند

-نوشتن و استفاده از کلمات رایج بر کلمات نامانوس ارجحیت دارند

-خبر باید با کلمات مناسب شروع شود

-خبرنگارباید از صحت خبر مطمئن باشد

-منبع خبر حتما باید در خبر ذکر شود

-ذکر کردن اسامی افراد در خبر الزامی است